GPS JEDNOTKY

Elektronické monitorovacie

Výhodou jednotiek on – line je predovšetkým v tom, že užívateľ má možnosť sledovať vozidlá v reálnom čase.

GPS elektronické jednotky ponúkajú pokročilé monitorovacie funkcie.  Uvedené jednotky sú určené pre pevnú montáž do vozidla a stále napájanie. K týmto jednotkám je možné pripojiť širokú škálu príslušenstva (prepínač – súkromná/služobná jazda, bezkontaktná identifikácia vodiča, palivomery až po špeciálne rozširujúce moduly pre monitorovanie ďalších digitálnych alebo analogových hodnôt.)

MJ2732 VEPA

Základné funkcie:

 • Elektronická kniha jázd prostredníctvom GPRS. Presná prekonaná vzdialenosť od počiatku jazdy vo vopred zvolenom časovom alebo vzdialenostnom intervale
 • On-line sledovanie vozidla prostredníctvom GPRS.
 • Dotaz na polohu
 • Prejazd určeným bodom. Čas a rýchlosť prejazdu
 • Bod dosiahnutia (Dosiahnutie resp. opustenie vopred definovaného bodu alebo územia)
 • Nastavení časového kalendára pre monitorovanie vozidla v EU (SMS).
 • SMS/DATA/GPRS komunikácia
 • Voľba roamingového operátora
 • Optimalizácia GSM prenosu
 • Informácie z analogových a digitálnych vstupov.
 • Štatút jazdy (služobná/súkromná)
 • Identifikácia vodiča Dallas/RFID
 • Diagnostika a upgrade jednotky vzdialeným prístupom
 • Alarmové funkcie
 • Pripojenie na vozidlovú zbernicu CAN Bus / FMS Cotel

VECTRONICS 711 LG

Určený predovšetkým pre osobnú a dodávkovú dopravu.

VECTRONICS 721 XF

Určený pre nákladnú dopravu, poľnohospodárske stroje a pod.

základné funkcie

Medzi najdôležitejšie funkcie týchto jednotiek patrí možnosť záznamu trasy a zobrazenia polohy v službe Webdispečink, sledovanie stavu spotreby paliva, hodnotenia štýlu jazdy vodiča, pripojenie jednotky k navigácii, zbernici CAN osobných vozidiel a pripojenia na tachograf a zbernicu FMS nákladných vozidiel. Samozrejmosťou je prepínanie medzi súkromnou a služobnou jazdou. Jednotka Vectronics je elektronické zariadenie s prijímačom satelitných polohovacích systémov GMSS (Globálny navigačný satelitný systém), hlavne amerického GPS alebo ruského GLONASS.

Osobné a nákladne vozidla

 • Elektronická kniha jázd
 • Spotreba a stav paliva
 • Štýl jazdy vodiča
 • Prepojenie jednotky s navigáciou

Nákladné vozidlá

 • Štatistiky FMS – rozhrania pre informácie o prevádzkových vlastnostiach vozidla (rýchlosť, otáčky motora atď..)
 • Napojenie na tachograf

CENNÍK

Cena je zložená z dvoch častí:

 1. cena za jednotku, ktorá je zabudovaná vo vozidle alebo zariadení (jednorázová platba).  Táto sa stanovuje od počtu vozidiel alebo zariadení a výbavy.
  Cena sa pohybuje už od 250€ bez DPH.
 2. mesačný poplatok za službu vebdispečink taktiež závisí na počte vozidiel alebo zariadení a pohybuje sa už od 6,60€ bez DPH za mesiac a vozidlo.